Қызмет ету

Көрме №1  (қырқүйек-қазан) https://sites.google.com/nisa.edu.kz/serviceexhibition/7th-grade
Көрме №2  (қараша-желтоқсан) https://sites.google.com/nisa.edu.kz/service-exhibition2/7th-grade
Көрме №3  (қаңтар-ақпан) https://sites.google.com/nisa.edu.kz/service-exhibition3/7th-grade